YA SİZİN ÖZÜNÜZ?

0

Her insanın kendine özel doğası, değerleri ve tutkuları vardır. Bunlar o insanın yaşam tarzı ve kalitesini belirleyen ruhunun derinliklerindeki “öz”dür. Tıpkı dünyamızın kalbi ve belirli bir denge içerisinde hareket hâlinde olan “yer çekirdeği” gibi. Onun dönüş hızı ve ateşinin sıcaklığı, dünyamızın kendi ekseni etrafındaki hareketini, güneşin çevresindeki dönüş hızını ve üzerinde milyonlarca yıldır devam etmekte olan yaşamın şeklini belirler.

Özünden gelen enerjiyle kendi içindeki kusursuz dengesini sağlamış olan mavi gezegenimiz, içinde bulunduğu toplulukla yani güneş sistemindeki diğer gezegenlerle de uyum içinde varlığını devam ettirmektedir. Evet, kendi toplumunun her bir bireyine aynı mesafede değildir dünyamız. Kimiyle daha yakındır, kimini ise çok uzaklardan selamlayıp geçer. Ancak yine de birbirlerine gereken saygı ve hassasiyeti gösterirler.

Dünyamız, kendisinin yöneticisi Güneş, kendisine bağlı hareket eden Ay ve komşu gezegenlerle karşılıklı anlayış içerisindedir. Onlar, birbirlerinin karakterlerini ve üzerlerindeki karşılıklı etkilerini kabul edip bir ahenk yakalamışlardır. Örneğin; Ay, belirli dönemlerde Dünya’da gelgit olaylarına neden olur. Dünyamız sorun eder gibi görünmez aksine kabulleniş içindedir. Veya Dünyamız nedensiz ve zamansız yere yöneticisi Güneş’teki patlamalarla oluşan manyetik dalgalanmaların etkisi altına girer. Ama yine de işini uyum içinde yapmaya devam eder. Tüm gezegenlerin ters istikametinde dönen Venüs bile toplum içinde bir yer edinip herkes tarafından bu şekilde kabul görmüş durumdadır. Öyle ki dünyadan bakınca en güzel görünen odur. Elbette bu uyumu yakalayamayan gök cisimleri de olmuştur ancak onlar varlıklarını uzun süre devam ettirememiştir. Ve şu anda birer asteroid kuşağı hâlindedirler.

Peki, biz kendi çekirdeğimiz yani değerlerimiz ile ne kadar uyum içinde yaşıyoruz? Çekirdeğimizden gelen o ateş, kendi doğamız ve tutkularımız bizi ne kadar harekete geçirebiliyor? İçinde varlığını sürdürdüğümüz dünya ve toplumla ne kadar denge içindeyiz?

Kaynak: Uyum Anahtarı Sy. 106, İlker Canbulut, Sola Unitas Yayınları, İstanbul Ocak 2019

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here