Koçluk Nedir

0
Koçluk Nedir
Koçluk Nedir

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) koçluğu bireyler ve kurumların potansiyelini ortaya çıkarmak ve performansını yükseltmek için provoke edici güçlü sorularla ilerleyen, gizliliğe ve güvene dayalı, etik kurallar dahilindeki profesyonel bir ortaklık süreci olarak görür.
Her insan, kendisine özel bir dünyadır ve her insanın soruları ve bu sorularına aradığı cevaplar birbirinden farklıdır. Cevabı sadece o kişinin zihninin derinliklerinde gizli olan soruları için, onunla birlikte ona özel bir yolculuğa çıkan yol arkadaşıdır koç.

Koç, kişiye özel anlamlı amacın belirlenmesi ve kişinin o amaca ulaşmasında ona yol arkadaşlığı yapar. Koçluk sürecinde danışan güçlü yanlarını çok daha net bir şekilde görür. Motivasyonu en üst seviyeye yükselir. Geliştirmesi gereken yerleri ve bunları nasıl geliştirmesi gerektiğinin bilincini kazanır. Koçluk süreciyle birlikte kişi, daha zengin düşünmeye başlayacaktır. Koç, kişinin kendisini daha iyi tanıyıp anlamasına yardımcı olur.
Kişinin istemesi halinde değişim ve dönüşümün kapılarını açar.

Kişinin kendisi ve hayatla ilgili yargı ve varsayımlarına meydan okur. Danışan, amacına giden yolda daha önce görmediği riskleri, kör noktaları fark eder. Koçluk, danışanın amacına ulaşmasının önünde bulunan ve çıkması muhtemel engel ve sorunların bertaraf edildiği bir süreçtir.

Danışanın çevresiyle istenen ölçüde etkili, güçlü ve kaliteli iletişimler kurmasına yardımcı olur.

Danışanın ve onun iletişimde olduğu insanların performansını artırır. Potansiyelin farkındalığını yaratır.

Bir simyacıdır koç. Var olanın daha değerli hale gelmesini sağlayan.

Bir madencidir koç. Saklı olan değerli bir cevheri derinliklerden bulup çıkaran.

Bir sarraftır koç. Değer bilen, o değerli madeni parlatıp işleyen.

Bir uzmandır koç. Değerliyi çok uzaktan görüp tanıyan, değerine değer katan.

Koç, karanlıkta yolunuzu bulmayı sağlayacak o ışığı tutan kişidir.

Koçluk Ne Değildir?

Hayat seçimlerimiz arasında yaşanan bir süreçtir. Bu süreçte herkes karar verebilir ve herkes kararını değiştirebilir.
Koçluk, insanları çocuk gibi kontrol etme işi değildir.Koç, kişinin kendi özgür kararlarını vermesinde ve bu kararları uygulamasında ona yardımcı olur.
Koç, psikolog değildir. Tanı koymaz, tedavi etmez, tavsiye ve öğüt vermez, genelleme yapmaz.
Koç, danışman değildir, akıl veremez. Kimsenin aklı bir diğerinden üstün değildir. Çünkü her insan bir dünya, her durum kendine özeldir. Kimse sizi, sizden daha iyi tanıyamaz.
Koç, sizin yerinize karar alamaz. Ancak karar süreçlerinizde olası kör noktalar ve riskleri göz önüne koyar. Hayatınızın kitabı, içinde yazılanlarla ve yazılmayanlarla birlikte size aittir.
Koç yargıç değildir, yargılamaz. Danışanın doğasına ve değerlerine saygı gösterir, güven verir.

Koç yargılamaz. Danışanın doğasına ve değerlerine saygı gösterir, güven verir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here